หมวดหมู่ >> บริการความรู้ด้านสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่จัด
โครงการ
จำนวนรับ
ราคา
ลงทะเบียน
Start :22 พฤษภาคม 2560
Stop :26 พฤษภาคม 2560
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> นางสาวภัคชัญญา ปริญญารักษ์ โทรศัพท์ 088-9536255 Line ID: yayeem88 Email: p.phakchanya88@gmail.com หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : patcharindic@gmail.com
หมายเหตุ >> ให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นำ Notebook มาด้วย , ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง
5500.00
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
00 543
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร


 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : patcharindic@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)