ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)

ระหว่างวันที่  10 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560  

กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน

1. การโอนเงิน ให้โอนเงินตามบัญชีในข้อมูล บัญชีโอนเงิน ของงานประชุมนั้นๆ
2. หากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาในระบบ "แจ้งชำระเงิน" และรอตรวจสอบข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์