รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันเลิกบุหรี่ในช่วงวันที่ 26 ถึง 30 พ.ค. 2557
         
 รายละเอียด : ทางศูนย์ฯได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ในช่วงวันที่ 26 ถึง 30 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมาค่ะ...

หากท่านใดสนใจเลิกบุหรี่สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนและร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ในวันและเวลาราชการค่ะ...
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370