ข่าวเขียวมะกอก   เทียนตาตั๊กแตน..เครื่องเทศมีบทบาทสำคัญไม่น้อย นอกจากใช้ในอาหาร ยังใช้เป็นยาหลัก เช่น กลุ่มเครื่องเทศที่ใช้เป็นยา
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเขียวมะกอก   ผักผลไม้ห้าสีมีประโยชน์..การรับประทานผักและผลไม้หลากสี เป็นการช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารอาหารในผักต่างชนิดกัน
อ่านเพิ่มเติม
ทั้งหมด

Activity... กิจกรรมบุคลากร

กิจกรรมคณะฯ   เภสัชฯ มช. เร่งงานบูรณาการและสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพร
Date Post : .....
อ่านเพิ่มเติม

Activity... กิจกรรมบุคลากร

กิจกรรมคณะฯ   "ปันน้ำใจต้านภายหนาว ครั้งที่ 10" ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
Date Post : .....
อ่านเพิ่มเติม

Activity... กิจกรรมบุคลากร

กิจกรรมคณะฯ   "ปันน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 10 " ประจำปี 2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
Date Post : .....
อ่านเพิ่มเติม

News... ข่าวทั่วไป

18-12-2560  ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตาแหน่ง
17-12-2560  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (E160046) สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
15-12-2560  ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)
15-12-2560  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปีการศึกษา 2561
15-12-2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยบริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

FACULTY of  PHARMACY
CHIANG MAI UNIVERSITY.

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

Contact Phone :  053-944342-3  Fax.  053-944390