แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก
hotnews
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 ? 12.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้
1.การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทย
2.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น : Office syndrome (ผลิตภัณฑ์ : ลูกประคบ/ไพล)

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/SRt3TK (หรือ scan QR code) ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-22261522
E-mail : kanoklak.ben@gmail.com (ผู้ประสานงาน : กนกลักษณ์ เบญจสุวรรณ)
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
hotnews
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตการทำงานของพี่บัณฑิต รุ่น 48
hotnews
  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 52
hotnews
  อบรมการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dry)
hotnews
โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้
เวลา 10.00 ? 12.00 น. เรียนรู้ทฤษฎีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง รายละเอียดของเครื่อง แนะนำอุปกรณ์ วิธีการใช้งานเบื้องต้น และการบำรุงรักษาเครื่อง
ณ ห้องผักหวาน 308 ชั้น 3 อาคาร 2
เวลา 13.30 ? 15.30 น. สาธิตการใช้งานเครื่อง
ณ ห้องเครื่องมือกลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 2

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ : 0-5394-44398
Line : เครื่องมือกลาง
หรือ ลงชื่อในเอกสารห้องเขียวมะกอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดจัดฝึกอบรม freezedry.pdf
  ภาพรวมโรงงานยา การประกันคุณภาพ และระบบเอกสาร
hotnews
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ
hotnews
จัดขึ้นระหว่าวันที่ 21-23 พ.ค.2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/ เท่านั้น
   เอกสารประกอบ ::    Slide1_0.JPG
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
hotnews
"แต้มสีตามที่ฝัน เพื่อรับขวัญบัณฑิตใหม่
ฉาบสีมัคคาไว้ รั้วม่วงใหม่งามยั่งยืน"

เพื่อจะได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันทาสีรั้วหน้าคณะฯใหม่ ให้เป็นสีม่วงมอชอสดใสดังเดิม เพื่อต้อนรับบัณฑิตเภสัชฯใหม่ที่จะมารับปริญญาในปีนี้

ขอนัดพบกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. และกรุณาเตรียมใส่ชุดโปรด (ที่เปื้อนสีได้) มาร่วมกิจกรรมด้วย......

"สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม"
  การรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ช่องทางรับนักศึกษา 2561.jpg
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390