:: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้สนใจเข้าศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)

การสมัครสอบคัดเลือก(ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th)

2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
3. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
 
 
 
     

:: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข่าวเขียวคณะฯ
RAI News
ข่าวเขียว  คณะเภสัชศาสตร์
Home   SiteMap    Contact   Login    Administrator    
Copyright 2010 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University Tel.0-5394-4342-3,Fax.0-5322-2741
Last modified on July, 2010 by Information Technology Unit
View best with IE8 and Firefox : เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE8 และ Firefox