ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
24 Feb 2017
 
 
 
 
22 Feb 2017
 
 
 
21 Feb 2017
 
 
 
 
17 Feb 2017
 
 
 
 
16 Feb 2017
 
 
 
 
 
15 Feb 2017
 
 
 
 
 
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดสด (การพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงานและการถ่านทอดการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อการขยายโอกาสการทำงานภายหลักเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย (วันที่ 22 มี.ค. 60 ณ สำนักบริการวิชาการ มช.)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380