ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาชีวสมมูลคืออะไร

การศึกษาชีวสมมูล หรือ Bioequivalence study คือการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของอัตรา และปริมานยาที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากอาสาสมัครรับประทานยาสามัญ(ยาที่ผลิตในประเทศ) กับยาต้นแบบ (ยาผลิตจากต่างประเทศ)

 

ความสำคัญของการศึกษาชีวสมมูล

การได้พิสูจน์ว่ายามีชีวสมมูลกัน จะสามารถใช้ยาสามัญแทนยาต้นแบบได้โดยไม่ต้องกังวล อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัด งบประมาณของประเทศชาติในการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และทำให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากยาต้นแบบได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่ถูกลง 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741