ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting
 ด่วน+ ประชาสัมพันธ์ Okayama University Summer Program 2017
 การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการปชส. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
 LINE: STeP Commercial Research & Funding News
 Super Short-term Program (SSTP: ProgramC ประจำปี 2017)
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
 ทุนวิจัย Cerebos Awards 2017
 ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561
 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560
 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนฯ
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนันสนุนงานวิจัย (InCites) (วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักบริการฯ)
 อบรม GCP (1-2 มิ.ย. 60 ณ คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์)
 อบรม"สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์"
 สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS (2 มิ.ย. 60 ณ มช.)
 หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย"
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
ดูทั้งหมด