ข่าวประชาสัมพันธ์
 นิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจำปี 2560 - 2561
 Nagasaki University Japanese Language and Culture Program (JLCP)
 โครงการ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
 โครงการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Israel Today: Society, Start-up Nation and Innovation
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) (dl: 15-11-60)
 ทุน Talent Mobility ครั้งที่ 1/2561 (dl:06-11-60)
 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน (dl: 19.10.60)
 ทุน FRANCO-THAI Junior Researcher Fellowship Programme (dl: 25.10.60)
 ทุนด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (dl: 15.10.60)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 การอบรมสัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม” 14-15 พฤศจิกายน 2560 (dl:31-10-60)
 International Conference on Forensic Sciences and Cyber Security
 การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 (dl: 16.10.60)
 กิจกรรมอบรมภายใต้โครงการอุทยานวิจัยนวตกรรมสมุนไพรภาคเหนือ (14-18 กันยายน 2560)
 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ EURAXESS ASEAN สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนวิจัยสหภาพยุโรป (Europe Research Council)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด