ข่าวประชาสัมพันธ์
 CMU International Relations Newsletter ฉ. 1 (ก.ค. 60)
 การอบรมเรื่อง “การจัดการของเสียและสารอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Waste Management)” 30 สิงหาคม 2560
 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก School of Pharmacy, College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University, Taiwan R.O.C.
 Newton Fund Road Show in Chiang Mai (August 9, 2017)
 Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house
 การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงปม.บูรณาการวิจัย (งปม.แผ่นดิน) ประจำปี 2562
 ทุนวิจัยด้าน Public Policy (dl: 31/8/60)
 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS (dl: 29/8/60)
 ทุน Fellowships for Research in Japan 2017 (dl:Nov2017)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 อบรม...เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (10-11 ส.ค. 60)
 APRU Population Ageing Conference 2017ซ "Ageing and Reslience in the 21st Century"
 ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 39 The 39th Inter-University Conference เรื่อง Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation
 ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 6 (dl: 20.07.60)
 ประชุมวิชาการนานาชาติ IPNaCS 2017
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
ดูทั้งหมด