ข่าวประชาสัมพันธ์
 ยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (dl:31-05-17)
 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting
 ด่วน+ ประชาสัมพันธ์ Okayama University Summer Program 2017
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 (ด่วน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs: Aging Society รอบที่ 2
 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
 ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships (dl: 30 มิ.ย. 60)
 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 ทุนวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (dl: 5 มิ.ย. 60)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 ประชุมวิชาการนานาชาติ IPNaCS 2017
 ฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (ช่วงเดือนมิ.ย. 60)
 ประชุมวิชาการด้านแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
 งานสัมมนา Advance Technology for Pharmaceutical Industry
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
ดูทั้งหมด