ข่าวประชาสัมพันธ์
 Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก
 TUFS Short Stay Winter Program 2018 - Japanese Language & Cultural Studies
 ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018
 ประกาศฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2560 (dl: 30.06.60)
 ยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018
 ขยายเวลา...ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560 (dl: 14.07.60)
 ทุนวิจัยด้านบุหรี่ (dl: 30.06.60)
 ทุน Post-Doc ณ ประเทศเกาหลี (dl: 11.07.60)
 ทุน Franco-Thai (dl: 06.07.60)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 APRU Population Ageing Conference 2017ซ "Ageing and Reslience in the 21st Century"
 ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 39 The 39th Inter-University Conference เรื่อง Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation
 ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 6 (dl: 20.07.60)
 ประชุมวิชาการนานาชาติ IPNaCS 2017
 ฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (ช่วงเดือนมิ.ย. 60)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH)
ดูทั้งหมด