ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in field of Health with a Focus on Islamic Countries
วันที่ประกาศ :: 2017-02-23
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in field of Health with a Focus on Islamic Countries ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.icehconf.com
 
 ย้อนกลับ