ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ :: 2017-06-02
เอกสารประกอบ :: 2041-ชี้แจงกรอบวิจัย 2561.pdf
รายละเอียด ::
เครือข่ายองค์บริหารวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถติดตามข่าวและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th และได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ. เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลา
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ภายในเวลาที่กำหนดแต่ละครั้ง ได้ที่เว็บไชต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php
 
 ย้อนกลับ