ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน ASEA-UNINET (dl:17-07-17)
วันที่ประกาศ :: 2017-05-23
เอกสารประกอบ :: 1916-ASEA-UNINET.pdf
รายละเอียด ::
สกอ. ร่วมกับรัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange One Month Scholarship) ประจำปี 2560 ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยเรียงเอกสารตามลำดับ (ส่งต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด) ได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
 
 ย้อนกลับ