ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships (dl: 30 มิ.ย. 60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-02
เอกสารประกอบ :: 2012-endeaver.pdf
รายละเอียด ::
สถานทูตออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครทุน Endeavour Scholarship and Fellowships มีทั้งหมด 4 ประเทศทุน ได้แก่
1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
โดยผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ http://www.internationaleducation.gov.au/endeavour
และติดต่อได้โดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับทุนกรุณาแจ้งข้อมูลให้หน่วยวิเทศฯ ทาง email: inter.pharcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูล
 
 ย้อนกลับ