ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง
วันที่ประกาศ :: 2017-06-06
เอกสารประกอบ :: ยกเลิกประกาศศุนย์สัตว์ทดลอง.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
 
 ย้อนกลับ