รายการข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
  CMU International Relations Newsletter ฉ. 1 (ก.ค. 60) 2017-08-21 
  การอบรมเรื่อง “การจัดการของเสียและสารอันตรายในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Waste Management)” 30 สิงหาคม 2560 2017-08-17 
  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก School of Pharmacy, College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University, Taiwan R.O.C. 2017-08-15 
  Newton Fund Road Show in Chiang Mai (August 9, 2017) 2017-07-25 
  ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018 2017-07-14 
  TUFS Short Stay Winter Program 2018 - Japanese Language & Cultural Studies 2017-07-14 
  Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก 2017-07-14 
  ประกาศฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2560 (dl: 30.06.60) 2017-06-27 
  ยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง 2017-06-06 
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (dl:31-05-17) 2017-05-23 
  โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย 2017-05-17 
  ด่วน+ ประชาสัมพันธ์ Okayama University Summer Program 2017 2017-04-26 
  ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting 2017-04-26 
  LINE: STeP Commercial Research & Funding News 2017-04-25 
  การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการปชส. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 2017-04-25 
  Burapha University Summer Camp 2017 2017-04-21 
  OPEN Registration of ITS Short Program: CommTech Camp Highlight 2017 2017-04-21 
  Super Short-term Program (SSTP: ProgramC ประจำปี 2017) 2017-04-21 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Autumn Semester 2017-04-11 
  ผลการพิจารณาจัดสรรรางวัล Hall of Fame ประจำปี 2560 2017-03-28 
  แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting ณ School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 2017-03-27 
  เกณฑ์การจัดสรรรางวัล Hall of Fame ประจำปี 2560 2017-03-22 
  โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 2017-03-20 
  Nagasaki University Japanese Language Program, Japan 2017-03-13 
  International Exchange Program Show and Share 2017-03-13 
  โครงการแลกเปลี่ยน ณ Gangneung-Wonju National University (GWNU) 2017-03-01 
  NSYSU Exchange Program for 2017 Fall Semester 2017-03-01 
  Summer School Program at Ochanomizu University 2017-02-28 
  Short – Term Intensive Japanese Program ณ Rikkyo University 2017-03-01 
  โครงการ TFI LEaRN AY 17/18 @National University of Singapore 2017-02-23 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University 2017-02-20 
  โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for Student) ภายใต้หัวข้อ Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy) 2017-02-20 
  Fulbright Thai Graduate Scholarship 2017-02-20 
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1 2017-03-16 
  Summer Language Course 2017 ณ Sophia University 2017-02-08 
1 2  3  4  5  6  7  8 Next
 
 ย้อนกลับ