รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. (dl: 14.07.60) 2017-06-27 
  ทุน Franco-Thai (dl: 06.07.60) 2017-06-27 
  ขยายเวลา...ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560 (dl: 14.07.60) 2017-06-27 
  ทุน Post-Doc ณ ประเทศเกาหลี (dl: 11.07.60) 2017-06-27 
  ทุนวิจัยด้านบุหรี่ (dl: 30.06.60) 2017-06-27 
  (ด่วน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs: Aging Society รอบที่ 2 2017-06-07 
  วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-06-02 
  ทุนวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (dl: 5 มิ.ย. 60) 2017-06-01 
  ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships (dl: 30 มิ.ย. 60) 2017-06-02 
  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) (dl:15-06-17) 2017-05-23 
  ทุน ASEA-UNINET (dl:17-07-17) 2017-05-23 
  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-06-02 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (รอบ 3) 2017-05-22 
  ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ปี 2561 2017-05-09 
  ทุนนำร่องการวิจัย ASEAN+3 (Inbound, Outbound, Co-Research) 2017-05-09 
  ทุนวิจัย Cerebos Awards 2017 2017-04-25 
  ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 2017-04-25 
  ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561 2017-04-21 
  ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ 2017-03-20 
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนฯ 2017-03-20 
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 2017-03-20 
  ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (วว.) 2017-03-14 
  ทุน talent mobility ครั้งที่ 3 2017-03-14 
  ทุนวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี 2560 2017-03-14 
  ทุน Ernst Mach-ASEA-UNINET 2017-03-13 
  ทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship for the academic year 2017/2018) 2017-03-13 
  ทุน Bernd Rode Award 2017 2017-02-23 
  Korean Government Scholarship Program 2017-02-20 
  ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก University of Granada, Spain 2017-02-08 
  ทุน China – AUN 2017 / 2018 2017-02-08 
  ทุนวิจัย สกว. ปี 2560 เพิ่มเติม 2017-02-07 
  ทุนวิจัยแบบแข่งขันด้าน human microbiome 2017-02-07 
  ทุนวิจัยจากองค์การเภสัชกรรม ปี 2560 2017-02-07 
  มช. เปิดให้ทุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2560 2017-02-07 
  ทุนรัฐบาลสาธาณรัฐตุรกี 2017-01-30 
1 2  3  4  5  6  7 Next
 
 ย้อนกลับ