ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบัณฑิตศึกษา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<มีนาคม 2560 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 08014
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555

18 / 03 / 2560
06 / 01 / 2560
05 / 01 / 2560
20 / 10 / 2559
 
  ประกาศ / แนวปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัย
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข ณ ะ นี้ ยั ง ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ค่ ะ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
  จริยธรรมงานวิจัย
  การรับรองคุณวุฒิ จาก ก.ค.ศ.
  การรับรองคุณวุฒิ จาก ก.พ.
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  การสำเร็จการศึกษา
  รายงานภาระงานคุมวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  หลักสูตรปริญญาเอก
  หลักสูตรปริญญาโท

  ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
  อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย(อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ)
  คู่มือเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
  การจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบ TQF (Template)
  ห้องพักนักศึกษา
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์/ภาควิชา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่