ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบัณฑิตศึกษา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<ธันวาคม 2560 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 08014
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555

16 / 01 / 2561
15 / 12 / 2560
10 / 11 / 2560
22 / 06 / 2560
 
  ประกาศ / แนวปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัย
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  จริยธรรมงานวิจัย
  การรับรองคุณวุฒิ จาก ก.ค.ศ.
  การรับรองคุณวุฒิ จาก ก.พ.
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  การสำเร็จการศึกษา
  รายงานภาระงานคุมวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  หลักสูตรปริญญาเอก
  หลักสูตรปริญญาโท

  การเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
  การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาเอก
  ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
  อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย(อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ)
  คู่มือเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
  การจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบ TQF (Template)
  ห้องพักนักศึกษา
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์/ภาควิชา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่