ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<เมษายน 2560 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 03508
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555


พันธกิจ
 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์
3. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา


 
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่