Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศจัดซื้อ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ โดยวิธีคัดเลือก
  วันที่ประกาศ
07/ 07/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก คือ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ จำนวน 2 ชุด
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่