คุณณณงค์ณุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบตำรายาเเละเอกสารโบราณที่สืบทอดมาจาก ท่านพระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ (เนตร สิริจันโท) อดีตเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑ เเละอดีตเจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ เเละทำสำเนาดิจิทัลเป็นคลังความรู้ตำรายาโบราณ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการเเพทย์เเละยารักษาโรคแบบโบราณเเละเป็นมรดกสำหรับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เเละศึกษาต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดบรรดาล ประทานพรให้ คุณณงค์ณุช นทีพายัพทิศ เเละครอบครัว ประสบเเต่ความสุข ปราศจากโรคภัย เจริญด้วยอายุ วรรณ สุข พละ ด้วยเทอญ
วันที่ 3 สิงหาคม 2564: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทน เดินทางเข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับจุดเฝ้าระวังและคัดกรองโรคโควิด19 เทศบาลตำบลสุเทพ เนื่องจากมีคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ที่บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ โดยสิ่งของมาจากทุนสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากทางคณาจารย์ บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์
มีตัวแทนนำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี, ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดี และนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ ผ่านการประสานงานจากนางสาวสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ก็ได้มีการร่วมพูดคุยและพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันพร้อมให้กำลังใจกับทีมงานที่จุดเฝ้าระวังฯ และให้ความเชื่อมั่นว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้อย่างเต็มที่ต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด นำ Mr.Le Ngoc Binh ตำแหน่ง First Secretary ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าพบคณบดี เพื่อแนะนำ Mr.Dang Dinh Tuyen ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ Ministry of Science and Technology. Department of High Technology ประจำประเทศไทย พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง Ministry of Science and Technology ยินดีให้การสนับสนุนและประสานงานต่อไปอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 บริษัท บางกอกดรัก จำกัดได้มอบเครื่องป้องกัน Covid-19 แอลกอฮอล์เจล ยี่ห้อ Clenako สนับสนุนให้แก่หน่วยกิจการนักศึกษา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มช. โดยมี 2 ขนาด ได้แก่

1. แบบหลอดพกพา ขนาด 50 ml. จำนวน 624 หลอด

2. แบบขวดปั๊ม ขนาด 450 ml. จำนวน 60 ขวดโดยมีคณบดี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นายพชร สัมพันธ์ประชาชน และผู้ช่วยนายกสโมฯ นายธนาณัฐ แสงหงษ์ เป็นผู้รับมอบและดำเนินการประสานงานเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป

http://www.jinfu86.com/" title="konya escort">konya escort
http://www.diyarbakirteknokent.com/" title="diyarbakır escort">diyarbakır escort
http://www.mecoporn.net/" title="kardeş porno">kardeş porno
http://www.lustpornos.com/" title="hd porno">hd porno
http://mataporno.net/" title="anne porno">anne porno
http://www.thefatporn.net/" title="porno">porno
http://www.likeporn.net/" title="porno izle">porno izle
http://www.diyarbakirescorts.com/" title="diyarbakirescorts.com">diyarbakirescorts.com
http://www.malatyahergun.com/" title="malatya escort">malatya escort
http://www.erzuruminsaat.com/" title="escort erzurum">escort erzurum
http://www.antalyalimuzin.com/" title="antalya escort">antalya escort
http://www.trhaberim.com/" title="haberler">haberler
http://www.facehaber.info/" title="face haber">face haber
http://www.tanishaber.com" title="tanis haber">tanis haber
http://www.haberinyeniadresi.com/" title="Son dakika haberler">Son dakika haberler
http://moldovarentacar.info/" title="chisinau rent a car">chisinau rent a car
http://www.iqosdua3.com/" title="iqos duo 3">iqos duo 3
http://www.ahaber.xyz/" title="haberler">haberler
9 มิถุนายน 2564: บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด โดยการประสานงาน ของ ภก.เสกสม ดีนุช Sales and Marketing Director อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เภสัชกรภูวดล ตั้งชีวโรจน์ เป็นผู้แทนบริษัทฯเดินทางเข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
- Handi-C Hand rub solution 450cc. จำนวน 120 ขวด
โดยมีรองคณบดี ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ เลขานุการคณะฯ นายสุวัฒน์ งามดี และหัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวสมพร พวงประทุม เป็นผู้รับมอบและดำเนินงานในการประสานเพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการสาธารณะประโยชน์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ต่อไป
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564: รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี และนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะ นางสาวสมพร พวงประทุม เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะฯ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดพิธีขึ้นพร้อมกันอีก 9 จุด รอบเขตกำแพงเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประตูเมือง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก และแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง คือ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะต๋ำ
โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีรวมทั้งหมด 108 รูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และในโอกาสครบรอบ 725 ปีแห่งการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับทีมงานจากรายการ"เมืองไทยดี๊ดี"ในหัวข้อ"องค์ความรู้ด้านสมุนไพร"ตามโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเกษตรและส่งเสริม SMEs ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล NBT North ช่อง 11 และสถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม PSI ช่อง 267
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ร่วมด้วยกับบุคลากรผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ น.ส.วรรณนรี เจริญทรัพย์ (นักวิทยาศาสตร์) และบุคลากรผู้ดูแลสวนสมุนไพร ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ วงค์เทพ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร)
ภายในการบันทึกเทปก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิดมีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรกับห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพรภายในคณะฯโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเองของเหล่าคณาจารย์ บุคลากรและคณะผู้ถ่ายทำ
โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวมีทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรภายใต้สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ อันมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ


1. รางวัลทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน


2. รางวัลทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 23 ทุน https://culsek.com
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง รองคณบดี และนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เภสัชกรหญิงธัญวรัชญ์ ศิริเขตต์ ศิษย์เก่ารุ่น 40, เภสัชกรหญิงกมลรัตน์ มนูญชัย ศิษย์เก่ารุ่น 44,
เภสัชกรอิศรา แก้วคำ ศิษย์เก่ารุ่น 47
และเภสัชกรบุญชัย ทวีอภิรดีเสนา ศิษย์เก่ารุ่น 48
ในนามศิษย์เก่า บริษัท อัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play