คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภก.อภิชัย ลิขิตมาศกุล และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดโครงการ "ปันน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 10 " ประจำปี 2560 โดยได้นำเงินบริจาคไปจัดซื้อ

1.เสื้อกันหนาว จำนวน 300 ตัว
2.ผ้าห่มจำนวน 300 ผืน
3.ถุงเท้า จำนวน 900 คู่
4.อุปกรณ์การเรียนการสอน กีฬา และอื่น ๆ ที่จำเป็น

และในวันนี้ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2560)ได้นำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนบ้านแม่โขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่โรงเรียนบ้านยางเปา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและครู ที่ได้จัดการแสดงของนักเรียนจำนวนหลายชุด ทั้งการร้องเพลงและการเดินแบบ เพื่อต้อนรับคณะฯผู้บริจาค

โรงเรียนบ้านยางเปาเป็นโรงเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 มีนักเรียนประมาณ 500 คน และคุณครู 31 คน นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด นักเรียนจำนวนมากเป็นนักเรียนประจำพักค้างที่โรงเรียนเนื่องจากบ้านอยู่ไกล โรงเรียนบ้านแม่โขงเป็นโรงเรียนระดับประถม มีนักเรียนจำนวน 70 กว่าคน อยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย 60 กม. แต่ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 4 ชั่วโมง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ณ. ห้องประชุมนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) ในงานได้พบปะกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. จำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองฉันท์พี่น้องที่ไม่ได้พบเจอกันมานาน

ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุในปีนี้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ภก.สมจิตต์ ใจวิถี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

2. ภก.สมเกียรติ ลีมสวัสดิ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. นครพิงค์

3. ภก.ศักดิ์ชัย สัทธานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. เพชรบูรณ์

4. ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice จาก Western New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of New England และ Western New England University รวม 14 คน เพื่อรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานทางด้านระบบสุขภาพและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรของประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ามาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงาน “แบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่
1. สโมสรนักศึกษา
2. หน่วยบัณฑิตศึกษา
3. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
4. รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
5. ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
โดยในปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี บุคลากร และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมสีขาวและสีดำ ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานและสูสีอย่างมาก และสุดท้ายเป็นทีมสีดำที่เก็บแต้มไปได้มากกว่าและเป็นผู้ชนะการแข่งขันไปในที่สุด ซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ได้รับของรางวัลกันอย่างถ้วนหน้า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
  งาน CMU OPEN HOUSE [ บุคลากร ]
มช. จัดงาน CMU OPEN HOUSE ในวันที่ 9-10 พ.ย. 2560 # คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านให้น้องๆ โดยมี รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากหลากหลายที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  งานกฐิน มช. [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดฝายหิน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play