รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 1/2559 และร่วมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
-
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 08.10 น.
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายฆราวาส อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูธีรสุตพจน์ วางแผ่นเทียน
-ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน
เวลา 09.09 น.
-บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์
-ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร
เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา
-ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play