และ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลียเชียงใหม่
รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 1/2559 และร่วมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
-
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 08.10 น.
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play