ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ)ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการอำนวยการคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นผู้มอบช่อคอกไม้แสดงความยินดี ณ.ห้องประชุม ๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร ปีที่49 ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร ปีที่49 เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่....เพื่อน้อง ปีที่9 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเภสัช ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ได้นำคณะผู้บริหารจาก Guangxi University Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดีเพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Shizuo Yamada จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, Japan เพื่อร่วมพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณบดีและคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมให้เกียรติให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant extracts alleviate lower urinary tract symptoms (LUTS) แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่สนใจ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ เข้าร่วมงานโดยมี่ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ทั้งนี้ท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และผู้บริหารคณาจารย์ในคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ๒ คณะเภสัชศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๑ มกกราคม ๒๕๕๙ และทาง มหาวิทยาลัยได้มอบโล่ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๙ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไห้วศาลพระภูมิประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรคณะเภสัช เนื่องวันวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

การจัดงานทำบุญปีใหม่พร้อมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข : ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังเทศน์ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า : ห้องเขียวมะกอก
- เวลา 07.29 น. พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
- เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ฟังบรรยายธรรมะ โดย พระครูธีรสุตพจน์
- เวลา 09.30 น. เสร็จพิธี

การจัดงานปีใหม่ : จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กลางวัน และจับฉลากของขวัญ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 09.45 น. ลงทะเบียน รับคูปองจับรางวัล
และจับฉลากแลกของขวัญ
- เวลา 10.30 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และให้พรปีใหม่
จับฉลากของรางวัลพิเศษ 1 ชิ้น
การแข่งขันกีฬาเปตอง/เทเบิลเทนนิส
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
- เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร
จับฉลากของรางวัลพิเศษ
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
ประกวดร้องเพลงจากผู้แทนหน่วยงาน
จับฉลากของขวัญปีใหม่ (รางวัลใหญ่)
- เวลา 14.00 น. ปิดงาน
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์พร้อมทั้งผู้บริหารบุคลากรคณะเภสัช ศาสตร์เข้าร่วมในงานนี้ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play