วันที่ 11 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หน้าอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะฯ

โดยการปลูกต้นไม้ชนิด ไม้ยืนต้น จำนวน 4 ต้น ได้แก่

1.ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ ออกดอกสีเหลือง มีสีตรงกับสีประจำวันพระราชภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้ต้นไม้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506

2.ต้นลีลาวดี เป็นไม้หอม สวยงาม เป็นชื่อพระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3.ต้นรวงผึ้ง ดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้ไทยแท้

อันทรงคุณค่า เพราะเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

4.ต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้แห่งอุดมคติ เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์พูลสุขในภพสวรรค์
  พิธีมอบรถบัส [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล ประธานบริษัท สยาม เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ผลิตภัณฑ์ สมูท อี (Smooth E) และ เดนทิสเต้ (Dentiste’) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจำนวน 4,000,000 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อใช้ในการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะฯ ได้ดำเนินการมาครบ 55 ปี
คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง ยี่ห้อ HINO สีเขียว พร้อมอุปกรณ์ IT มูลค่า 3,695,825 บาท และเงินที่เหลือจากการจัดซื้อรถบัสฯ ได้นำไปใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี ตามเจตนารมณ์ของ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
และในวันนี้ ได้มีพิธีมอบรถบัสฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในการรับมอบรถบัสฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารประจำคณะ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเขกผู้มีเกียรติ ได้ให้เกียรติร่วมงาน เพื่อเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้
พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์.ภญ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนเงิน 100,000 บาท แบ่งเป็น 3 ทุน ดังนี้
1.นางสาวปนัดดา ผาทา จำนวน 30,000 บาท
2.นายนรภัทร ปิงนาหนุน จำนวน 30,000 บาท
3.นางสาวลำเดือน สอนที จำนวน 40,000 บาท
ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.พิมลพรรณฯ ได้บริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีละ 100,000 บาท โดยได้บริจาคเป็นปีที่ 4 และแสดงเจตนารมย์ในการบริจาคให้นักศึกษาทุก ๆ ปี
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสลี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ พิธีไหว้ครู ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์
  บริจาคเงิน [ บุคลากร ]
วันที่​ 14 กรกฎาคม​ 2563​ ​เภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ และกรรมการวัดม่วงม้าใต้​ อ.สันกำแพง​ จ.เชียงใหม่ ได้นำปัจจัยที่ได้รับจากการร่วมทำบุญของศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบูชาวัตถุมงคล​ครูบาจันทร์ทิพย์​ อินทญาโณ เหรียญเม็ดแตง​รุ่นแรก​"ดวงเศรษฐี" ที่ได้รับเมตตาจากครูบาจันทร์ทิพย์​ อินทญาโณ​ วัดม่วงม้าใต้ อ.สันกำแพง​ ​จ.เชียงใหม่​ รวมทั้งเงินบริจาคเพิ่มเติมจาก เภสัชกรมัลละยุทธ์​ วิตนากร รวมจำนวน 220, 000 บาท มอบให้ รองศาสตราจารย์​ ดร.ภก.วิรัตน์​ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ และผู้บริหารฯ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ​ในห้องพุดซ้อน​ 1, 2​ และ​ 3 ที่มีการใช้งานมากกว่า​ 20​ ปี​แล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับผู้ร่วมทำบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป
วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2563 รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คุณสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธ๊วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรคณเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน และพิธีสมโภสเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสเข้า 30) ได้ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสเข้า 30) ได้มอบฉากคัดกรองผู้ป่วยให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 อัน เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ตลอดถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 โดยคณะฯ ได้นำให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 4 อัน
2. โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 9 อัน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 อัน เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ตลอดถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 โดยคณะฯ ได้นำให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 4 อัน
2. โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 9 อัน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  มอบหน้ากาก [ บุคลากร ]
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ (ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์) ได้นำหน้ากากผ้า ซึ่งได้รับมอบจาก เภสัชกรมัลละยุทธ์ วิตนากร (ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นรหัสเข้า 22) บริษัทเอ็กซ์โปการ์เมนเทกซ์ จํากัด จำนวน 5,000 ชิ้น และจาก บริษัท ไฮเทคแอพพาเรล จํากัด จำนวน 5,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 ชิ้น ที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 โดยคณะฯ ได้นำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 1,200 ชิ้น
2. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จำนวน 1,500 ชิ้น
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลสันทราย และ โรงพยาบาลอื่น ๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ชิ้น
5. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 300 ชิ้น
พร้อมกันนี้ คณะ คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำ Face Shield จำนวน 375 อัน เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขฯ ทั้ง 4 แห่ง เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรสาธรณสุขฯ ต่อไป
วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมนี้จัดเตรียมการปิดกั้นพื้นที่เพื่อกำหนดจุดคัดกรอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ และบุคลากรทุกท่าน ได้ทำความสะอาดในพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ เช่น ทำความสะอาดภายในสำนักงาน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 10 ตึก ห้องน้ำ ลิฟท์ มีการอบโอโซนห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ฯลฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play