คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรือง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้เกียรติในการแถลงข่าว รวมทั้งแสดงความยินดีกับนักวิจัยและภาคเอกชนในความร่วมมือการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ณ รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรืองนั้น เป็นผลจากโครงการวิจัยที่ รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะฯ ได้รับทุนจาก สวทช. ซึ่ง บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้ลงนามใน “สัญญาสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมและออกวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ คุณรังสรรค์ ตรงฉาก ประธานบริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ รวมทั้งได้พบปะหารือผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัยของคณะฯ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
วันทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์(Big Cleaning Day)ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ มีกำหนดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร PharmD จาก College of Pharmacy, University of Tennessee จำนวน 4 ราย มาศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2560 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 ได้แก่ Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath เพื่อเริ่มกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2560
รศ.ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร. ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านการพัฒนาสมุนไพรในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play