รศ.ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 1/2559 และร่วมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
-
วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 08.10 น.
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายฆราวาส อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูธีรสุตพจน์ วางแผ่นเทียน
-ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน
เวลา 09.09 น.
-บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์
-ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร
เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา
-ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา  Problem based learning [ บุคลากร ]
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 บรรยายเรื่อง Problem based learning โดย Prof.Dr.Paul Jungnickel, Associate Dean & Professor Department, Academic and Student Affairs จาก Auburn University Harrison School of Pharmacy, USA
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บรรยายเรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาและการจัดการความเสี่ยงด้านยา โดย Dr.Jean-Christophe Delumeau, M.D., Head of Pharmacovigilance Asic-Pacific & China, Bayer South East Asia, Singapore

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play