คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงาน “แบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่
1. สโมสรนักศึกษา
2. หน่วยบัณฑิตศึกษา
3. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
4. รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
5. ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
โดยในปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี บุคลากร และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมสีขาวและสีดำ ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานและสูสีอย่างมาก และสุดท้ายเป็นทีมสีดำที่เก็บแต้มไปได้มากกว่าและเป็นผู้ชนะการแข่งขันไปในที่สุด ซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ได้รับของรางวัลกันอย่างถ้วนหน้า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
  งาน CMU OPEN HOUSE [ บุคลากร ]
มช. จัดงาน CMU OPEN HOUSE ในวันที่ 9-10 พ.ย. 2560 # คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านให้น้องๆ โดยมี รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากหลากหลายที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  งานกฐิน มช. [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดฝายหิน
รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 2 ผลัด 5

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา เป็นประธารคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันฯ)
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ Acute care ร่วมแสดงความยินดีกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play