รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญควันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2561
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2561 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ปี 2561 แก่อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดี และ อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียวมะกอกร่วมใจ พัฒนาสมุนไพรไทยสู่ยาแผนปัจจุบัน” ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานมหิดล 2561 [ บุคลากร ]
วันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 3

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม "ฮับน้องขึ้นดอย 2561" ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชบัณฑิตร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 18.00 - 21.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด
  มอบทุน [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ได้บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวลำเดือน สอนดี มูลค่าทุน 30,000 บาท

2. นายอมรศักดิ์ แสงบรรจบมูลค่าทุน 30,000 บาท

3. นางสาวปนัดดา ผาทา มูลค่าทุน 20,000 บาท

4. นายนรภัทร ปิงนาหนุน มูลค่าทุน 20,000 บาท

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พ .ร.บ. ยา [ บุคลากร ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและร่วมการประชุมสรุปข้อมูลความก้าวหน้าและปัญหาในการปฏิบัติงาน GPP และหารือ เรื่อง บทบาทของสมาชิกเครือข่ายกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ซึ่งจัดให้แก่หน่วยงานและองค์กรวิชาชีพพันธมิตรเครือข่าย ณ ห้องพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play