Prof.Dr.Samuel Noh ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง Immigration, Social
Contexts and Health แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-
-
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา-คณาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านการแสดงของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ
-
-
  คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนัก มช. ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ [ บุคลากร ]
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play