-
เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. หรือ ARDA) จัดกิจกรรม ?สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช.? ในวันพุธที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในระดับต่อยอดขยายผลโครงการ และในระดับการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัย
-
รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอน ประเพณีปีใหม่ สุขใจ สุขกาย โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556
โดยมี อ.ภญ.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล เป็นผู้รับรองและให้การบรรยาย ในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักวิชาการจีนเข้าศึกษาดูงานตาม โครงการ Application Acupuncture Treatment in the Canine Intervertebral Disc Hamiation ภายใต้ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play