วันที่ 20 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณอุมาพร ปัญญา หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี ณ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ศิษย์เก่ารุ่น 36 ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท เพื่อใช้การเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 (ห้องแลป Assay)
  บรรยายพิเศษ [ บุคลากร ]
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของสมูท อี จำกัดศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสมาบรรยายวิชาสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ “เภสัชกรกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัล” ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  บรรยายพิเศษ [ บุคลากร ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของสมูท อี จำกัด ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสมาบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง "Entrepreneurial Marketing" ในกิจกรรม “ศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท สมูท อี จำกัด ในโอกาสมามอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดซื้อรสบัสสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ประจำปี 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ได้บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวลำเดือน สอนดี มูลค่าทุน 40,000 บาท
2. นางสาวปนัดดา ผาทา มูลค่าทุน 30,000 บาท
3. นายนรภัทร ปิงนาหนุน มูลค่าทุน 30,000 บาท
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสลี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ พิธีไหว้ครู ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play