-
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกถล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกถล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ?พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย? เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
-
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Herbarium)
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรใก้มีความรู้เท่าทันต่อข้อมูลวิชาการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ซึ่งเข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 54 นี้
-
-
-
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รับตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด,x-Ray) โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้บ่อย โดย เภสัชกรหญิงรุ่งลักษณ์ จิรานุสรณ์กุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play