รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Aishath Ibrahim เจ้าหน้าที่บริหารงานขององค์การอาหารและยา จากประเทศมัลดัฟส์ เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-11.00 น.
-
-
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมรับโทรศัพท์ ในรายการ "สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อนาทีชีวิต ผู้ป่วยวิกฤต"

เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชธิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย และเผยแพร่ทางโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 22.15 - 24.00 น.
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play