ตัวแทนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เข้าพบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐
ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาธรรม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ โถงธุรการคณะ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม HAPPY : MAN, TEAMWORK, PHARMACY CMU ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ คุณสุวัฒน์ งามดี ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๒๘ ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องฝ้ายคำสำนักงานบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play