ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม ร่วมกับบุคลากรในศูนย์จัดสัมมนา GLP ณ ห้องพุทธชาด โดยมีบุคลากรจากภายนอกและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม ในวันที่ 19-20 เมษายน 2553
-
-
-
-
-
-
-
ตอนที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553
ณ โรงแรมอมารี รินคำ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพ : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/phar_bu53/


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play