โดย รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ เศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ณ คณะเศรษฐศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณสุวัฒน์ งามดี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสทำบุญครบรอบ 37 ปี วันที่ 30 มกราคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสดังกล่าว ได้เข้าร่วมพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารของคณะฯ ได้รับมอบกิตติบัตรฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร จารุมณี (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
วันที่ 22 มกราคม 2561 เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560 รับมอบโล่ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรม “โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย: นวัตกรรม มาตรฐาน และการส่งออกสู่ตลาดโลก” โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้อง Lanna Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ให้ความสนใจกว่า 350 คน
  Bic Cleaning Day [ บุคลากร ]
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม “แต้มสีตามที่ฝัน เพื่อรับขวัญบัณฑิตใหม่ ฉาบสีมัคคาไว้ รั้วม่วงใหม่งามยั่งยืน” เพื่อทาสีรั้วหน้าคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นสีม่วงมอชอสดใสดังเดิม ในการเตรียมต้อนรับบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ในวันที่ 23 มกราคม 2560

วันนี้สภาพอากาศเป็นใจ อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าสีครึ้มตั้งแต่เช้าหลังจากมีแต่วันแดดจัดมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตามกำหนดการกิจกรรมทาสีจะเริ่มตอนบ่ายสองโมง แต่ชาวเภสัชฯหลายคนเริ่มทาสีตั้งแต่บ่ายโมงโดยไม่ได้มีใครร้องขอ การทาสีรั้วจากฝั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงเขตรั้วคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วเสร็จประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ก่อนเวลาที่ได้คาดหมายไว้ ด้วยสีชนิดพิเศษที่เราใช้คือ "สีมัคคา" หรือความ "สามัคคี"

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนค่านิยมของคณะฯ ได้แก่ “สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม” ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ คูณเดือนสว่าง คุณาพันธุ์ จาก บริษัท เนเจอร์ แอนสปายด์
ในการบริจาคเงินช่วยวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 11 มกราคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธันวาคม 2560
ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
โดยช่วงเช้าคณบดี และทีมผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามพันธกิจ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และนำเสนอแผนการทำงาน ประจำปี 2561 โดยการสัมมนาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play