-
การแข่งขันตอบปัญหางานวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 22 ส.ค. 2552
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคือ
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาธร จ.ลำพูน
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
งานมหิดล ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 ส.ค.52
-
ประเพณีรับน้องขันโตก ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ส.ค.52
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา2552 วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.52
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี
มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2 คนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. นส.ฐานิศร มหัตนิรันดร์กุล รหัสนักศึกษา 4810020 ชั้นปีที่ 5
2. นายณัฐวุฒิ ดวงแดง รหัสนักศึกษา 491010136 ชั้นปีที่ 4
ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป
กีฬาสองแคปซูลเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 9 ส.ค.52

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play