-
-
-
ตอนที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553
ณ โรงแรมอมารี รินคำ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพ : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/phar_bu53/

-
-
กำหนดการระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก University of New England
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play