-
-
-
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน KM คณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Best Practice ระหว่างกัน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 [ บุคลากร ]
-
- ชมภาพวันงานทั้งหมดที่เว็บ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ htt
  Freshy Night 17 ก.ค.52 [ นักศึกษา ]
Freshy Night 17 ก.ค.52
มินิโชว์เชียร์ของชั้นปี 1 21 ก.ค.52
งานมหิดล ประจำปี 2552 ณ สนามวอลเล่ย์บอล มช. 15 ก.ค.52
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play