ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "50 ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช." วันที่ 21 ธันวาาคม 2560
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ


รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ ผู้รับมอบทุนวิจัยฯ


มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มีความยินดีเรียนเชิญท่านเป็นสักขีพยาน ในการมอบทุนงานวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิฯซึ่งจะมอบแก่ รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ


ผู้รับมอบทุน "การใช้ผลการเรียนรู้ติดตามความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตร"


เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท


วันพุทธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณห้องดอยสะเก็ด โรงแรม Kantary Hill Chiangmail
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ การรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน Creative Economy/Digital Economy/Bioeconomy การนำเสนอเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในภาคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยภายในบูธ คณะเภสัชฯ มีตัวแทนของคณะฯ ได้แก่ รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และ อ.ดร.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบูรณาการด้านสมุนไพร และผลงานเชิงนวัตกรรม ได้แก่
1. อุทยานวิจัยนวตกรรมสมุนไพรภาคเหนือ (Northern Herb Innovation Park: N-HIP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ภายใต้การสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้
• การยกระดับสมุนไพรด้วยการวิจัยและพัฒนา
• การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ (Northern Herb Innovation - Total Solution Center: N-HITSC) ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ The Brick Plus ซอย 11 ถ.ศิริมังคลาจารย์ และในช่วงต้นปี 2561 จะย้ายไปตั้งอยู่ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
• การบริหารจัดการศูนย์ฯ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และนอกจากนั้นในส่วนของปลายทาง คณะเภสัชฯ ยังได้การจัดเตรียมพื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยาคณะเภสัชฯ) ให้เป็น Herbal & Holistic Medicine โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2561

2. ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งให้บริการวิชาการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในกลุ่มยาแผนโบราณ, ยาสามัญประจำบ้าน และอาหารจากสมุนไพร จำนวนกว่า 10 รายการ

3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการจับมือกับบริษัทเอกชนในการวิจัยสารสกัด “ดอกดาวเรือง” ต้านอนุมูลอิสระและลดริ้วรอย โดย บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้ลงนาม “สัญญาอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และ STeP ได้จัดงานแถลงข่าวการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ณ รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

วันนี้ (10 ธันวาคม พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมในโครงการ "ปันน้ำใจต้านภายหนาว ครั้งที่ 10" ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 2 ที่บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยได้การสนับสนุนงบประมาณโครงการหลักจาก เภสัชกรอภิชัย ลิขิตมาศกุล ประธานที่ปรึกษาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องทำน้ำดื่มเย็นพร้อมระบบกรองน้ำ และเงินสดจำนวน 12,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน พร้อมกันนี้ได้จัดอาหารกลางวัน ได้แก่ ข้าวซอย (จากร้านข้าวซอยช้างคลาน) มาบริการตามความประสงค์ของเด็กๆ รวมถึงได้นำของสดมามอบให้กับคุณครูเพื่อนำไปประกอบอาหารในวันต่อไป

เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงความขอบคุณผู้มาร่วมงานและผู้ร่วมบริจาคเงินทุกท่าน ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งไปกับเนื้อหาของเพลงและเสียงอันไพเราะและอ่อนหวานของเด็กๆ

บ้านเด็กกำพร้าเด็กเกิดขึ้นจากคุณครูสองท่านที่เป็นเด็กกำพร้ามาก่อน ก่อตั้งขึ่นเมื่อ 5 ปีก่อน โดยได้คัดเลือกเด็กกำพร้าที่เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่ไม่มีผู้อุปการะในเขตภาคเหนือจำนวน 31 คน มาเลี้ยงดูและให้การอบรมเพื่อให้เป็นเด็กดี เด็กทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเช่าหลังเดียวกัน ปัจจุบันยังขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานและต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านอยู่มาก


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภก.อภิชัย ลิขิตมาศกุล และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดโครงการ "ปันน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 10 " ประจำปี 2560 โดยได้นำเงินบริจาคไปจัดซื้อ

1.เสื้อกันหนาว จำนวน 300 ตัว
2.ผ้าห่มจำนวน 300 ผืน
3.ถุงเท้า จำนวน 900 คู่
4.อุปกรณ์การเรียนการสอน กีฬา และอื่น ๆ ที่จำเป็น

และในวันนี้ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2560)ได้นำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนบ้านแม่โขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่โรงเรียนบ้านยางเปา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและครู ที่ได้จัดการแสดงของนักเรียนจำนวนหลายชุด ทั้งการร้องเพลงและการเดินแบบ เพื่อต้อนรับคณะฯผู้บริจาค

โรงเรียนบ้านยางเปาเป็นโรงเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 มีนักเรียนประมาณ 500 คน และคุณครู 31 คน นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด นักเรียนจำนวนมากเป็นนักเรียนประจำพักค้างที่โรงเรียนเนื่องจากบ้านอยู่ไกล โรงเรียนบ้านแม่โขงเป็นโรงเรียนระดับประถม มีนักเรียนจำนวน 70 กว่าคน อยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย 60 กม. แต่ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 4 ชั่วโมง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ณ. ห้องประชุมนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) ในงานได้พบปะกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. จำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองฉันท์พี่น้องที่ไม่ได้พบเจอกันมานาน

ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุในปีนี้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ภก.สมจิตต์ ใจวิถี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

2. ภก.สมเกียรติ ลีมสวัสดิ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. นครพิงค์

3. ภก.ศักดิ์ชัย สัทธานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. เพชรบูรณ์

4. ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice จาก Western New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of New England และ Western New England University รวม 14 คน เพื่อรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานทางด้านระบบสุขภาพและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรของประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ามาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงาน “แบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่
1. สโมสรนักศึกษา
2. หน่วยบัณฑิตศึกษา
3. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
4. รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
5. ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
โดยในปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี บุคลากร และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมสีขาวและสีดำ ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานและสูสีอย่างมาก และสุดท้ายเป็นทีมสีดำที่เก็บแต้มไปได้มากกว่าและเป็นผู้ชนะการแข่งขันไปในที่สุด ซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ได้รับของรางวัลกันอย่างถ้วนหน้า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
  งาน CMU OPEN HOUSE [ บุคลากร ]
มช. จัดงาน CMU OPEN HOUSE ในวันที่ 9-10 พ.ย. 2560 # คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านให้น้องๆ โดยมี รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากหลากหลายที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play