-
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายยุวเภสัชกรครั้งที่ 12 เพื่อเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้และเติมฝันของนักเรียนที่สนใจด้านเภสัชศาสตร์ โดยในปีนี้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายทั่วประเทศ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2551 ใครที่หมายมั่นว่าอยากเรียนเภสัชศาสตร์ และอยากเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงเวลานี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทดสอบตนเอง และมาเรียนรู้ให้เห็นจริง
อำลาหอพักเภสัชศาสตร์ 29 พ.ย.51

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play