-
ภกญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี นักศึกษาเก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัส 13) อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2552 จาก มูลนิธิแม็กไซไซ ในฐานะเป็นผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์รวมเม็ดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในแอฟริกา โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ภกญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้คิดค้นยาต้านไวรัสรวมเม็ด และนำความรู้วิชาชีพเภสัชกรรมไปทำงานในแถบแอฟริกาด้วยความเชื่อในสิทธิการเข้าถึงยาของมนุษยชาติ เป็นศิษย์เก่า ดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 7 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2541 และได้รับมอบปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2549 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมากมายทั่วโลก เช่น รางวัล Gobal Scientist Award 2004 หรือรางวัลในประเทศไทย เช่น รางวัลพลเมืองคนกล้า ซึ่งหากจะนับรางวัลที่ได้รับจากทั่วโลกแล้ว เรียกได้ว่านับไปไม่ถ้วน แต่ละรางวัลก็แสดงถึงคุณค่าความดีงาม ความรู้ ความสามารถของ ภกญ.ดร.กฤษณา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นแบบอย่างที่ดีของการช่วยเหลือสังคม

-
-
-
การแข่งขันตอบปัญหางานวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 22 ส.ค. 2552
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคือ
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาธร จ.ลำพูน
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
งานมหิดล ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 ส.ค.52
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play