- ชมภาพวันงานทั้งหมดที่เว็บ 45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ htt
  Freshy Night 17 ก.ค.52 [ นักศึกษา ]
Freshy Night 17 ก.ค.52
มินิโชว์เชียร์ของชั้นปี 1 21 ก.ค.52
งานมหิดล ประจำปี 2552 ณ สนามวอลเล่ย์บอล มช. 15 ก.ค.52
-
-
กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ 45 ปีรั้วเขียวมะกอก 4 ก.ค.52
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 4 ก.ค.52
แนะนำนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม
-------------
สถานที่ฝึกงาน (ระหว่างวันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2552)
1. ศูนย์เภสัชสนเทศ
2. ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
3. ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
4. ร้านขายยาฟาสิโน (สวนดอก)
แข่งกีฬาฟุตบอลสวนดอก-วิศวะ ประจำปีการศึกษา 2552 23 มิ.ย. 52

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play