วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณอุมาพร ปัญญา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 12 รหัส 187248 ได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่าฯ นำเงินมามอบให้ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 32,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "ล่นเป็นยา ลั้ลลารอบ มช." โดยจัดซื้อเป็นบัตรวิ่งประเภท VIP จำนวน 21 ใบและในวันเดียวกัน ภก.ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 25 รหัส 3110016 ได้บริจาคเงินให้กับคณะฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ล่นเป็นยา ลั้ลลารอบ มช."คณะฯขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน (รวมทั้งท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อในที่นี้อีกจำนวนมาก) ที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนที่คณะฯจัดขึ้น โดยจะนำเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและตอบข้อสงสัยให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม เข้ามาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุดซ้อน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วส.มช.) ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานกฐิน มช. [ บุคลากร ]
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญควันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2561
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2561 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ปี 2561 แก่อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดี และ อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียวมะกอกร่วมใจ พัฒนาสมุนไพรไทยสู่ยาแผนปัจจุบัน” ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play