บริการ Cloud Storage
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
          บริการ Cloud Storage เป็นบริการจัดเก็บไฟล์บนเครื่อง server ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบ Internet ซึ่งทำให้เราสามารถจัดเก็บไฟล์ หรือนำไฟล์ออกมาใช้ ได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบเครือข่าย Internet โดยระบบที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็น Cloud Storage ที่เป็นระบบของคณะฯเอง โดยใช้โปรแกรม NextCloud ซึ่งเป็นรูปแบบ dropbox-like ใช้งานง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับ Google Drive, DropBox ได้ และสามารถ preview เอกสารที่เป็น pdf รวมถึงภาพและ vdo file ได้ (หลาย format) ทำให้เกืดความสะดวกมากขึ้นในการใช้ไฟล์สำหรับการเรียนการสอน และการทำงานทั่วไป
 
 
สำหรับอาจารย์
สำหรับหน่วยงาน
 
 
คู่มือ
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม NextCloud
- คู่มือการใช้งาน Android Apps for nextCloud
- คู่มือการเชื่อมต่อ Google Drive มายังบริการ NextCloud
- คู่มือการเชื่อมต่อ DropBox มายังบริการ NextCloud
 
 


ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play