หมวดหมู่ >> บริการความรู้ด้านสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่จัด
โครงการ
จำนวนรับ
วันสุดท้ายของการสมัคร
และแจ้งเอกสารการชำระเงิน
ราคา
ลงทะเบียน


 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)