หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

DOWNLOAD


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึง 15 กรกฏาคม 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร
การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

(Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)

 

รายละเอียดการลงทะเบียน

           -   ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ CPE จำนวน 31.25 หน่วยกิต

           -   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์เท่านั้น  ตามลิ้งค์  http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/index.php?op=detail&course=33&groups=1

           -  ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2560 (ขอความกรุณาโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด) และดำเนินการดังนี้

 

อัตราค่าลงทะเบียน

โอนเงินภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560

โอนเงินตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2560

5,500 บาท

6,000 บาท

 
 
                 -  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ 'ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม    เลขที่ 521-0-61422-0   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ
                      *** ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมพิจารณาค่าลงทะเบียนจากวันที่โอนเงินเป็นหลัก ดังนั้น ขอความกรุณาชำระเงินตามวันที่กำหนด
                 - เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งลักฐานการชำระเงินตามลิงค์นี้ ==> แจ้งชำระเงิน
                 - หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินถูกต้องแล้วจะแจ้งสถานะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยข้อความ  "ยืนยันการชำระเงิน"
                 - หากผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  สามารถโอนเงินร่วมกันในครั้งเดียวได้ และเขียน ชื่อ – สกุล ในสำเนาใบโอนให้ชัดเจน
                 - การโอนเงินให้โอนเงินผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบัตรเงินด่วน (ATM) หรือผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
 
            -  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ ถามคำถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม แล้วส่งคำถามมายัง 
                ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์ (053) 941515, โทรสาร (053) 941515
                E-mail : pctccmu@gmail.com
                Facebook : Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Disease
            -  สำหรับการสำรองที่พัก ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อและยืนยันห้องพักด้วยตนเอง ตามข้อมูลที่แจ้งไว้

*** ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ ==> ลงทะเบียน
*** ระบบลงทะเบียนจะปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฏาคม  2560

 

 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้   จนถึง 15 กรกฏาคม 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร 
   * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)