แจ้งชำระเงิน ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research

ระหว่างวันที่  14 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560  

กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน