แจ้งชำระเงิน ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)

ระหว่างวันที่  10 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560  

กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน